business facilities

Selce

Selce-02-54-1

Apart hotel


Građevina je u projektoj fazi, lokacija gradnje je u Selcu uz more.

Selce-02-63-1

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata, investitor je Poli mora d.o.o.Aralica

Aralica-v02-31

Pivnica/Hostel ugostiteljsko turistički centar


Građevina je u projektoj fazi, lokacija gradnje je u Podsusedu, Zagreb.

Aralica-v03-02

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata, investitor je Pindus d.o.o.projects in work